תקנון אולפן פודקאסט

אולפני הקלטת פודקאסט

אולפן הפודקאסט של בית אריאלה הוקם במטרה להנגיש את האפשרות להקלטת הסכתים עבור ציבור שאין ברשותו את האמצעים הטכניים הנדרשים לכך, או עבור אלו המעוניינים להתנסות במדיום זה. 

השימוש באולפן הוא חינמי לתושבי ותושבות תל אביב-יפו. צוות האולפן מציע גם מגוון קורסים ליצירה והתמקצעות בהפקת פודקאסטים עצמאיים.

השימוש באולפן הפודקאסט של בית אריאלה מותנה בהשתתפות בהדרכה חד-פעמית על-ידי הצוות הטכני של האולפן, או לחילופין על-ידי בוגרי סדנת הפודקאסט של בית אריאלה, בעלות 50 ₪ למשתתף. בנוסף, המשתמשים מחוייבים ברישום מראש ובחתימה על תקנון המופיע באתר. לאחר ההדרכה מקבל כל משתמש קוד אישי שיאפשר לו להזמין משבצת זמן במערכת השיבוץ באופן עצמאי.

פרטי התקשרות

כתובת המייל: 

beitarielapodcast@gmail.com

להצטרפות לקבוצת הוואצאפ לעדכונים לחצו כאן

לקהילת הפודקאסטרים של בית אריאלה לחצו כאן

הציוד באולפן

א – אולפן פודקאסט ראשי – חדר אקוסטי, מכשיר הקלטה דיגיטלי, ארבע מיקרופונים דינאמיים.

ב – אולפן פודקאסט משני – חדר אקוסטי, מכשיר הקלטה דיגיטלי, שלושה מיקרופונים דינאמיים, מחשב עריכת סאונד.

שעות פעילות

האולפן פעיל בימים א'-ה', בשעות: 15:00 עד 23:00, ובימי שישי ושבת מהשעה 10:00 עד 16:00. 

אורך כל מפגש הקלטה הוא שעתיים. ניתן להירשם להקלטה אחת בשבוע לכל היותר. אפשר לשריין מועדים עד שבועיים מראש בלבד

תעריפים

לתושבי ותושבות ת"א-יפו: חינם

למלכ"רים וגופים ציבוריים – 250 ₪ להקלטה

לגופים מסחריים פרטיים – 500 ₪ להקלטה.

לגופים עירוניים – 200 ₪ להקלטה.

תקנון

א – לתושבי ותושבות ת"א-יפו, השימוש באולפן הפודקאסט חינם, בכפוף להרשמה באתר וצרוף צילום ת.ז. וספח עם כתובת מעודכנת.

ב – השימוש בחדרים רק לאחר השתתפות בהדרכה.

ג – המשתמשים מתבקשים לשמור על ניקיון האולפן, שלמות הציוד ותקינותו. האכילה והשתייה בסביבת האולפן אסורות.

ד – האחריות הבלעדית על הציוד ושלמותו הינה של המשתמשים.

ה – שימו לב: האחריות על תוכן הפודקאסט היא על המשתמש/המקליט בלבד. בית אריאלה אינו אחראי על תוכן התוכנית המוקלטת.

ו – המשתמש מתחייב להימנע מהקלטת פודקאסטים אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם. כל תוכן שיוקלט על-ידי המשתמש הינו באחריותו המלאה והבלעדית וכן הוא הנושא באחריות שתנבע מפרסום התוכן.

ז – המשתמש מתחייב לציין בתחילתו או בסופו של כל פרק כי הוקלט באולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה תל אביב-יפו.

ח – בנוסף לפרסום של התכנים בפלטפורמות של המשתתפים, בית אריאלה ו/או עיריית תל אביב-יפו שומרים לעצמם את הזכות לשתף, להפיץ ולהעלות את הפודקאסט או חלקים מתוכו שהוקלט במסגרת השימוש באולפן בכל פלטפורמה דיגיטלית ועירונית לכל תקופה שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלי שיהיו למשתמש כל תביעות או טענות בקשר לכך.

ט – בית אריאלה שומר את זכותו לבטל הקלטות שנקבעו מבעוד מועד.

תקנון

  • לתושבי ותושבות ת"א-יפו, השימוש באולפן הפודקאסט חינם, בכפוף להרשמה באתר וצרוף צילום ת.ז. וספח עם כתובת מעודכנת.
  • השימוש בחדרים רק לאחר השתתפות בהדרכה.
  • המשתמשים מתבקשים לשמור על ניקיון האולפן, שלמות הציוד ותקינותו. האכילה והשתייה בסביבת האולפן אסורות.
  • האחריות הבלעדית על הציוד ושלמותו הינה של המשתמשים.
  • שימו לב: האחריות על תוכן הפודקאסט היא על המשתמש/המקליט בלבד. בית אריאלה אינו אחראי על תוכן התוכנית המוקלטת.
  • המשתמש מתחייב להימנע מהקלטת פודקאסטים אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם. כל תוכן שיוקלט על-ידי המשתמש הינו באחריותו המלאה והבלעדית וכן הוא הנושא באחריות שתנבע מפרסום התוכן.
  • המשתמש מתחייב לציין בתחילתו או בסופו של כל פרק כי הוקלט באולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה תל אביב-יפו.
  • בנוסף לפרסום של התכנים בפלטפורמות של המשתתפים, בית אריאלה ו/או עיריית תל אביב-יפו שומרים לעצמם את הזכות לשתף, להפיץ ולהעלות את הפודקאסט או חלקים מתוכו שהוקלט במסגרת השימוש באולפן בכל פלטפורמה דיגיטלית ועירונית לכל תקופה שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלי שיהיו למשתמש כל תביעות או טענות בקשר לכך.
  • בית אריאלה שומר את זכותו לבטל הקלטות שנקבעו מבעוד מועד.
אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z