הסדרי תשלום ונוהלי ביטול שנת 2024-2023

ניתן לשלם בכרטיס אשראי למנויים מקוונים, סדנאות וסדרות בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית.

ביטולים:

ביטול פעילות במרכז תרבות תתאפשר עד יום לפני תחילתה.

דמי ביטול בסך 60 ₪ ירדו מסכום ההחזר בכל ביטול של פעילות וזאת לרבות סדנאות, הרצאות, מנוי מקוון וסיורים.

ביטולי סדנאות:

  1. אחרי מפגש אחד – תשלום דמי ביטול 10% מהסכום המלא וכן 60 ₪.
  2. אחרי שני מפגשים – תשלום דמי ביטול 20% מהסכום המלא וכן 60 ₪.
  3. אחרי שלושה מפגשים – אין החזר כספי.

במידה ונאלץ המשתתף להפסיק את השתתפותו, יפנה בהקדם למרכז תרבות לצורך קבלה ומילוי של טופס ביטול הפעילות. במידה ושילם במזומן או בהמחאות, יצרף לפנייה גם צילום תעודת זהות וצילום צ'ק או אסמכתא מהבנק על פרטי החשבון (מס' סניף, מס' חשבון, שם וכתובת הבנק).

*אין לבטל המחאות או עסקה שנעשתה בכרטיסי אשראי ישירות בבנק או בחברת האשראי. במידה והמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי, יועבר התשלום מעיריית תל-אביב ישירות לחשבונו.

*חבילה מקוונת: עד מימוש של 4 מפגשים מקוונים (כולל מפגשים מוקלטים), ייגבו דמי ביטול בסך 60 ₪. בנוסף ייגבה החלק היחסי של דמי המנוי, היתרה תוחזר ללקוח. לאחר מימוש של 5 מפגשים, לא יוחזרו דמי המנוי.  

הנחות כלליות:

א. הנחת רישום מוקדם:

  • לרוכשים חבילה מקוונת, סדנאות, סדרות וסיורים עד 21.9.23. תינתן הנחה של 10%
  • בסדנאות שההשתתפות בהן מותנית בהגשת עבודה / מפגש היכרות תינתן הנחה של 10% לנרשמים עד 30.10.23

ב. הנחות לסדרת הרצאות, סדנאות וסיורים:

  • תושב ת"א – 25% מהמחיר המלא
  • אזרח ותיק – 10% מהמחיר המלא
  • תושב ת"א / אזרח ותיק / חד הורי – 25% מהמחיר המלא של תושב ת״א
  • משתתף מאותה משפחה / קורס שני – 15% מהמחיר המלא
  • סטודנט / חייל – 15% מהמחיר המלא

לתשומת לבכם, בחבילת המנוי המקוון, תינתן הנחת אזרח ותיק בלבד! הנחת תושבי ת"א לא תחול על המנוי.

*הנחת רישום מוקדם (כמפורט בסעיף א') תינתן בנוסף להנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיף ב'. 

לאחר גמר ההרשמה המוקדמת תינתן הנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיף ב׳.

מומלץ להירשם מראש לפעילות שבחרתם. בסדנאות המותנות בהגשת עבודה / מפגש היכרות – מומלץ להירשם עם קבלת ההודעה על אישור ההשתתפות. מספר המקומות בכל הסדנאות וסדרות הסיורים מוגבל.

מרכז תרבות בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לבטל השתתפותו של תלמיד בסדנה / סדרה, במידה והמשתתף ישבש או יפריע למהלך התקין של הפעילות, בכל נקודת זמן, ולהחזיר לו את החלק היחסי מהסכום ששילם.

*הזכות לשינויים שמורה.

דלג לתוכן המרכזי