דלג לתוכן הראשי

תקנון

כללי התנהגות בספרייה

על מנת לשמור על סביבה בטוחה ומזמינה לקריאה, ללמידה, ולפעילויות אחרות מחייבת את כלל המבקרים לשמור על הכללים הבאים:

לצוות הספרייה זכות לדרוש ממבקרים שאינם מתנהגים על פי כללי הספרייה לעזוב את שטח הספרייה.

 1. מבקרים המגיעים לספרייה באופניים או בקורקינטים יחנו את כלי הרכב מחוץ לספרייה.
 2. חובת הפקדת תיקים בתאי אחסון חלה על המבקרים בספריית הרמב״ם בלבד. תאי אחסון בשירות עצמי (לוקרים) עומדים לרשות המבקרים בקומת הכניסה. השימוש בתאים — באמצעות הפקדת תעודה מזהה. השימוש בתא אחסון מותר למשך יום השהות בבניין בלבד. חל איסור על החזקת מפתח לתא אחסון לאחר שעת סגירת הספרייה.
 3. מותר להיכנס לספרייה עם תיק אחד ובנוסף — תיק מחשב. מבקרים עם יותר מתיק אחד, או תיקים גדולים במיוחד, יפקידו את התיק בתאי האחסון שבקומת הכניסה לספרייה.
 4. כניסה לבעלי חיים אסורה, פרט למסייעים לאדם עם מוגבלות.
 5. מבקרים בעלי צרכים מיוחדים יכולים לבקש מצוות הספרייה התאמות סבירות.
 6. צילום והקלטה בבניין הספרייה ללא אישור מראש אסורים.
 7. יש להפקיד תעודה מזהה בדלפק הספרן בכל מדור בעת הוצאת חומר לצילום או בעת השאלת אוזניות.
 8. מותר להכניס בקבוק מים סגור או שתייה אחרת בכוס סגורה. האכילה בספרייה אסורה.
 9. שינה בספרייה או במבואה של הספרייה אסורה בהחלט.
 10. אין להשתמש בחדרי השירותים למטרות רחצה, חפיפה ראש ו/או כביסה. השימוש בחדרי השירותים חייב להיות סביר.
 11. מבקרי הספרייה מתבקשים להקפיד על הופעה נקייה ומסודרת בעת הביקור בספרייה, ריח רע מהגוף ומהבגדים מהווה מטרד לציבור ולכן אסור. חל איסור לחלוץ נעלים בספרייה.
 12. יש לשמור על השקט באולמות העיון מתוך התחשבות בקוראים האחרים. חל איסור על שיחה בטלפונים ניידים באולמות הספרייה.
 13. הספרייה מעמידה לרשות המבקרים חדרי לימוד קבוצתיים המיועדים לדיונים בקבוצה.
 14. חדרי הלימוד הקבוצתיים מיועדים לקבוצות בנות שניים עד שישה אנשים בלבד, ולא יחידים. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תור לשימוש בחדרים.
 15. התנהגות המפריעה לפעילות תקינה של הספרייה, של הצוות או של מבקרי ספרייה אחרים, שכוללת הטרדה, התנהגות מאיימת, שימוש בשפה מגונה או פוגענית או בתנועות מגונות או פוגעניות — אסורה (חוק העונשין ס. 288).
 16. אדם עם מוגבלות זכאי לשיפוי בעד תשלום החנייה, מותנה בהצגת תעודת נכה. פרטים במודיעין הספרייה.

הרשמה לספרייה

 1. תושבי תל־אביב־יפו וחיילים בשירות סדיר זכאים להירשם לספרייה ללא תשלום, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות והצגת תעודה רשמית שהונפקה על ידי מדינת ישראל או מוסד ממוסדותיה, הכוללת שם מלא, מספר זהות ותמונה. תושבי ת״א־יפו רשאים להזדהות באמצעות רישיון נהיגה או תעודת זהות בתוקף הכוללים כתובת עדכנית בתל־אביב, או — תעודה מזהה בתוקף ושובר ארנונה אחרון ששולם לעיריית תל־אביב. חיילים בשירות סדיר יזדהו באמצעות כרטיס חוגר. יש לצרף את המסמכים האמורים גם בעת רישום מקוון.
 2. ילדים ובני־נוער עד גיל 18 מחוייבים ברישום על־ידי הורה.
 3. רישום לספרייה עבור מי שאינם תושבי תל־אביב­ יפו מחויב בתשלום. הנחה של 40% תינתן לאזרחים ותיקים ולמי שעדיין לא מלאו להם 18.
 4. אפשר להירשם לספרייה ולהחליף ספרים גם באמצעות מיופה כוח.
 5. סיום מינוי יתאפשר רק לאחר החזרת כל הפריטים שהושאלו.

שאילת פריטים

 1. השאלת פריטים למנויים בהצגת תעודה מזהה בלבד. 
 2. מנוי רשאי לשאול עד חמישה פריטים בו־זמנית. מהספרייה למחול ומספריית הרמב״ם אפשר לשאול עד שני פריטים בלבד.
 3. תקופת ההשאלה היא חודש ימים. פריטים שהושאלו מספריית הרמב״ם או ספריית המחול מוגבלים לשבועיים בלבד.
 4. קורא זכאי לשאול ספרים בכל אחת מהספריות העירוניות, ולא רק בזו שבה נרשם.

החזרת פריטים מושאלים

 1. החזרת פריטים מושאלים תתבצע אך ורק לספרייה שממנה הושאלו פריטים אלו.
 2. יש להחזיר את הפריטים במצב תקין.
 3. קורא שהשחית או איבד פריט ששאל זכאי להביא לספרייה פריט חלופי זהה במצב מצוין, או לחילופין לשלם 100 ₪ בגין ״פריט אבוד״.
 4. על המנוי חלה האחריות להחזיר את הפריטים ששאל בזמן. היה וחלפו למעלה מ-30 יום ממועד ההחזרה של הפריט והוא טרם הוחזר לספרייה, יוגדר הפריט כ״פריט אבוד״, והמנוי יוגבל לשאילה של ספר אחד בלבד עד להחזרת הפריט או עד להסדרת החוב כאמור בסעיף 26.

הארכה של תקופת ההשאלה

 1. אפשר להאריך את תקופת ההשאלה בחודש נוסף פעמיים עבור כל פריט. ארכה על השאלת פריטים מהספרייה למחול ומספריית הרמב״ם אפשרית פעם אחת בלבד.
 2. אפשר להאריך את תקופת ההשאלה לפריט בדלפק ההשאלה, בטלפון או אינטרנט.
 3. לא ניתן להאריך את תקופת ההשאלה באופן מקוון במקרים הבאים:
  א. הפריט המבוקש הוזמן על־ידי קורא אחר.
  ב. מועד ההחזרה של אחד מן הפריטים שבידי הקורא חלף.

הזמנת פריטים מושאלים

 1. אפשר להזמין פריטים מושאלים בדלפק ההשאלה, בטלפון או באינטרנט. אין אפשרות להזמין ספר שאינו מושאל.
 2. פריט מוזמן יישמר עבור המזמין עד שבוע ימים מיום ההודעה על הגעתו לסניף. 
 3. מנוי רשאי להזמין עד חמישה פריטים במקביל.
 4. הזמנת פריטים מהמחסן אפשרית בדלפקי הספרייה, במייל או בטלפון.

שימוש במחשבי הספרייה

 1. הספרייה מספקת לקהילת המבקרים גישה למשאבים מקוונים לצורכי מידע, חינוך ופנאי — ללא תשלום. 
 2. הספרייה אינה אחראית על הסדרת התור לשימוש במחשבים.
 3. אפשר להיעזר בצוות הספרייה בנוגע לשימוש במאגרי המידע המקוונים ובקטלוגים ביבליוגרפיים.
 4. ביקורי קבוצות לצורך חיפוש במאגרי הספרייה — בתיאום מראש בלבד.
 5. חל איסור על שימוש בכוננים ניידים ועל הורדת תוכנות למחשבי הספרייה. אין להשתמש במחשבי הספרייה למטרות מסחר או למתן שירותים לצד שלישי.
 6. אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה ליד עמדת מחשב לאחר עזיבתה. 
 7. שירותי הדפסה וסריקה בספרייה ניתנים בתשלום.
 8. השימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים בהתאם לתנאי חוק זכויות יוצרים, תשס״ח — 2007. העתקה לצרכים כגון לימוד, ביקורת ומחקר, הנחשבים ״שימוש הוגן״, מותרת. האחריות על שמירת זכויות יוצרים מוטלת על המשתמש.
 9. קהל המבקרים מתבקש לשתף פעולה עם צוות הספרייה במקרה שיהיה צורך לייעד עמדות מחשב להדרכה בחיפוש בקטלוג או במאגרי מידע מקוונים. 
 10. חל איסור על כל שימוש בציוד הספרייה למטרות אחרות מאלה שקבעה הספרייה. האיסור כולל השבתת ציוד הספרייה, שינוי החומרה, התקנת תוכנות או שינוי הגדרות במחשבי הספרייה, פירוק עמדות מחשב קיימות לטובת שימוש במחשבים ניידים וכיו״ב. 

התנהלות בעת אירוע בטיחותי או בטחוני

 1. בהישמע צפירת אזעקה, יש להתפנות מיד למרחב המוגן בקומות 1- ו-2-.
 2. במידת הצורך אפשר להזעיק קצין בטיחות באמצעות הספרנים.
 3. במקרה של רעידת אדמה:
  א. במידת האפשר יש להתפנות לשטח פתוח.
  ב. אם הרעידה מתרחשת בעת שהות בבניין, יש להתרחק מחלונות, להתפנות לחדר מדרגות פנימי, להתרחק מכבלי חשמל, מעציצים, מריהוט שעלול ליפול, וכן לגונן על הראש. 
 4. במקרה שריפה יש לפעול לפי הנחיות צוות האחזקה של הספרייה.