דלג לתוכן הראשי

הסדרי תשלום ונוהלי ביטול שנת 2023 — 2024

 • תשלום בכרטיס אשראי: למנוי מקוון, סדנאות, סדרות וסיורים ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית. 
 • תשלום בהמחאות: ניתן לשלם עד 4 תשלומים שווים ושוטפים (לפקודת עיריית תל־אביב־יפו).
 • במקרים חריגים ניתן לשלם ב-6 תשלומים בתוספת 20 ₪.

הנחות כלליות

הנחת רישום מוקדם

 • לרוכשים מנוי מקוון, סדנאות, סדרות וסיורים עד 14.9.23 תינתן הנחה של 10%.
 • בסדנאות שההשתתפות בהן מותנית בהגשת עבודה או / במפגש היכרות, תינתן הנחה של 10% לנרשמים עד 28.9.23. 

הנחות לסדרות, סדנאות וסיורים (למעט מנוי מקוון)

 • לתושבות ולתושבי תל אביב־יפו: תינתן הנחה של 25% לאזרחים ותיקים, משפחות חד־הוריות, משפחות זהב״י, תושבי שיקום שכונות ונכים (בהצגת תעודת נכה 100%).
 • לאזרחיות ולאזרחים ותיקים מחוץ לתל אביב: תינתן הנחה של 10%. 
 • בהרשמה ליותר מפעילות אחת ולשני משתתפים או יותר מאותה משפחה: תינתן הנחה של 15% (על הפעילות הזולה יותר). 
 • לסטודנטים ולחיילים תינתן הנחה של 15%.

לתשומת לבכם!

 • בחבילת המנוי המקוון תינתן הנחת אזרח ותיק בלבד בשיעור של 10%. הנחת תושבי ת״א־יפו לא חלה על מנוי זה. *הנחת רישום מוקדם (כמפורט בסעיף א׳) תינתן בנוסף להנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיף ב׳. 
 • לאחר גמר ההרשמה המוקדמת תינתן הנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיף ב׳.
 • מומלץ להירשם מראש לפעילות שבחרתם. בסדנאות המותנות בהגשת עבודה או במפגש היכרות מומלץ להירשם רק לאחר קבלת ההודעה על אישור ההשתתפות. 
 • מספר המקומות בכל הסדנאות, הסדרות והסיורים מוגבל.
 • בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לא לקיים כל סוג של פעילות מפאת מיעוט נרשמים. במקרים אלו יוחזר למשלמים מלוא הסכום ששולם.

נוהלי ביטול

ביטולים

ביטולים

 • ביטול פעילות במרכז תרבות תתאפשר עד יום לפני תחילתה.
 • דמי ביטול בסך 60 ₪ ינוכו מסכום ההחזר בכל ביטול של פעילות וזאת לרבות סדנאות, הרצאות, מנוי מקוון וסיורים.

ביטולי סדנאות

 • אחרי מפגש אחד — תשלום דמי ביטול 10% מהסכום המלא וכן 60 ₪.
 • אחרי שני מפגשים — תשלום דמי ביטול 20% מהסכום המלא וכן 60 ₪.
 • אחרי שלושה מפגשים — אין החזר כספי.
 • במידה ומשתתף נאלץ להפסיק את השתתפותו, יפנה בהקדם למרכז התרבות לצורך קבלה ומילוי טופס ביטול הפעילות. במידה ושילם במזומן או בהמחאות, יצרף לפנייה גם צילום תעודת זהות וצילום צ׳ק או אסמכתא מהבנק על פרטי החשבון (מס׳ סניף, מס׳ חשבון, שם וכתובת הבנק).
 • אין לבטל המחאות או עסקה שנעשתה בכרטיסי אשראי ישירות בבנק או בחברת האשראי. במידה והמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי, יועבר התשלום מעיריית תל־אביב ישירות לחשבונו.

ביטול חבילה מקוונת

 • עד מימוש של 4 מפגשים מקוונים (כולל מפגשים מוקלטים), ייגבו דמי ביטול בסך 60 ₪. בנוסף ייגבה החלק היחסי של דמי המנוי, היתרה תוחזר ללקוח. לאחר מימוש של 5 מפגשים, לא יוחזרו דמי המנוי

*הזכות לשינויים שמורה.